พหลโยธิน 15 (Phaholyothin15)

gb

Nowadays, I realize that Saphan Khwai is changing a lot. Many things are coming here. Which direction Saphan Khwai is going to be, it is difficult to guess because what affects the change for this Saphan Khwai is “people”.

 

Many people will move here rapidly. Due to the growth of travel, residences, and locations where they can be established to begin struggling for living and for the future that is waiting.

 

Phaholyothin15

 

Before the growth is heading to this community and when the civilization is formed, I am the one who living in this area have to prepare and adapt to the unpredictable change.

No matter what is going to happen. I still love Saphan Khwai.


View Larger Map

 th

วันนี้ได้นึกขึ้นได้ว่าสะพานควายได้มีหลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไป
มีหลายสิ่งกำลังเข้ามา สะพานควายจะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางไหน เป็นแบบไหน เป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดา…
เพราะสิ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับสะพานควายแห่งนี้ก็คือ “คน”

 

คนที่จะไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเจริญของการเดินทาง ที่อยู่อาศัย และสถานที่สามารถตั้งหลักแหล่ง
เพื่อเริ่มต้นการต่้อสู้ชีวิต เพื่อการใช้ชีวิต และเพื่ออนาคตที่รออยู่

 

Phaholyothin15

 

สุดท้ายแล้วก่อนความเจริญที่อยู่ตรงหน้าจะเข้ามา และเมื่อความเจริญได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้ว
ผมคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ คงต้องเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดเดานี้ได้

 

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมก็ยังรักสะพานควายครับ


View Larger Map

 Comments

comments

Powered by Facebook Comments